Jak číst
Index

Žebříček nejvýraznějších osobností českého současného umění je sestavený na základě účasti na výstavách a bienále, výtvarných ocenění, realizací ve veřejném prostoru a dalších uměleckých počinů za posledních deset let. Některé umělecké projekty vznikají i několik let a hodnocení aktivity za jediný rok by nevypovídalo o reálné aktivitě umělců a umělkyň. Proto se do výpočtu zařazuje veškerá aktivita umělců a umělkyň za deset předcházejících let. Prodejnost ani výše cen jednotlivých autorů a autorek do výpočtu žebříčku vůbec nevstupují, ostatně se obvykle ani nejedná o veřejné informace.

Jako každý index je i J&T Banka Art Index zjednodušeným popisem velice komplexní situace. Nelze automaticky klást rovnítko mezi umístěním v indexu a uměleckou kvalitou díla. Vysoká pozice nemusí znamenat, že daný autor je významnějším umělcem než někdo, kdo se umístil níže, či kdo se do první stovky vůbec nedostal. Ostatně, kdyby podobný žebříček existoval za první republiky, je pravděpodobné, že například František Kupka by se umístil až někde v jeho druhé polovině, neboť v meziválečném období stál spíše stranou výstavního provozu. Index je třeba chápat primárně jako zprávu o tom, jak je který autor na současné scéně viditelný a jak moc vystavuje v renomovaných institucích.

J&T Banka Art Index je zamýšlen jako zpráva směrem k široké veřejnosti. Potenciálním sběratelům a investorům, kteří zvažují nákup současného umění, může pomoci v orientaci na současné výtvarné scéně. Zatímco v zahraničí lze s jistým zjednodušením definovat cosi jako obecný profil perspektivního mladého umělce – vystavoval v těch a těch galeriích, zúčastnil se těch a těch skupinových přehlídek –, v našem případě je to s ohledem na problematický stav centrálních muzejních institucí a málo rozvinutou galerijní scénu mnohem obtížnější. J&T Banka Art Index dává sběratelům do ruky alespoň nějaké vodítko, ale při nákupu uměleckého díla se nakonec každý sběratel stejně rozhoduje sám za sebe, podle vlastního úsudku a vlastních kritérií.

Prodejní ceny, ať již dosahované na aukcích, či účtované při prodeji prostřednictvím galerií, nejsou mezi sledovanými kategoriemi a na finální pořadí nemají žádný vliv. Úspěšnost umělce na trhu sice může znamenat pro potenciální sběratele a investory důležitou informaci, jde však o oblast, pro kterou nejsou k dispozici relevantní údaje. Lze však konstatovat, že komerční úspěch ne vždy odráží úspěch na výtvarné scéně a vice versa. J&T Banka Art Index dokazuje, že někteří mediálně známí umělci nemají zdaleka takovou pozici, jakou by jejich popularita naznačovala.

Lucie Drdová, Jan Skřivánek a Ondřej Horák