O indexu

J&T Banka Art Index

Index, který připravuje J&T Banka ve spolupráci s portálem ART+, je pokusem o nezaujatý popis vývoje na současné výtvarné scéně. Jedná se o aktuální pořadí českých výtvarníků narozených po roce 1960 (do roku 2020 se zařazovali umělci narození po roce 1950), sestavené na základě jejich aktivní účasti ve výtvarném provozu.

Index vychází z předpokladu, že vlastní hodnotu umění nelze objektivně změřit, lze však posuzovat úspěšnost umělecké kariéry. Index zohledňuje účasti na výstavách a bienále, výtvarná ocenění, zastoupení galeriemi a další počiny (například knižní monografie či realizace ve veřejném prostoru).

Do výsledného bodového součtu jsou započítávány pouze akce uskutečněné v posledních deseti letech. Sledované období se tak průběžně posouvá, do letošního hodnocení byly započítány akce z let 2013 až 2022.

Posuny v umístění se tak neodvíjejí jen od bodových zisků za poslední rok, ale rovněž od bodové ztráty jedenáctého roku. Zjednodušeně řečeno, od loňských výsledků se odečetly body získané v roce 2012 a přičetly body získané v roce 2022. Případný propad v umístění tak mnohdy znamená jen tolik, že dotyčný umělec měl rok 2012 výstavně silnější než ten loňský.

Proč se posunula věková hranice zařazených umělců? Ve snaze dát víc prostoru mladším generacím umělců, které se na současné scéně uplatňují čím dál tím výrazněji, jsme v roce 2021 posunuli věkovou hranici sledovaných autorů z roku 1950 na rok 1960. Z přehledu tak zmizela jména jako Vladimír Kokolia, Jiří Kovanda či Jiří David, tedy všichni autoři narození před rokem 1961. Neznamená to, že bychom je dál nesledovali, jen jsme umělce z generace dnešních šedesátníků přesunuli do kategorie "novodobých klasiků”. O kvalitách své tvorby v rámci uměleckého provozu již dávno přesvědčili a není třeba, abychom je poměřovali s mnohem mladšími autory. Ostatně stále aktivní je i řada autorů narozených ve 40. letech či ještě dřív a ani ty v Indexu neuvádíme. Říct třeba pětadevadesátiletému Stanislavu Kolíbalovi či o rok mladšímu Milanu Grygarovi, že nejsou relevantními a zajímavými současnými autory, by si asi troufl jen málokdo.

František Skála

1991